Zaopatrzenie w Hearts of Iron IV

29 maja 2022
2 komentarze
4 minuty

Zaopatrzenie to wyposażenie i zasoby ludzkie, które są wymagane do funkcjonowania dywizji. Jeżeli ilość zaopatrzenia dostarczana do prowincji jest mniejsza od wymaganej ilości, to jednostki, które się na niej znajdują, otrzymają kary. W aktualizacji 1.11 Barbarossa wprowadzony został nowy system logistyki, który sprawia, że zarządzanie zaopatrzeniem jest dużo bardziej skomplikowane.

Źródła zaopatrzenia są podzielone na 3 grupy:

 • zaopatrzenie z centrów logistycznych,
 • zaopatrzenie z powietrza,
 • zaopatrzenie regionalne.

Zaopatrzenie z centrów logistycznych

Centra logistyczne to węzły zaopatrzenia lub porty, które dystrybuują zaopatrzenie dla pobliskich wojsk. Parametry hubów logistycznych, o których należy pamiętać to:

 • zasięg centrum logistycznego,
 • ilość zaopatrzenia dostarczonego do hubu,
 • całkowite wykorzystanie mocy dostaw.

Zasięg

Zasięg hubów logistycznych zależy od kilku czynników:

 • odległości prowincji od centrum logistycznego,
 • poziomu połączenia kolejowego,
 • poziomu infrastruktury,
 • terenu,
 • pogody.
Zasięg zaopatrzenia w HoI IV

Zasięg dostaw można zwiększyć poprzez:

 • zwiększenie poziomu motoryzacji,
 • zwiększenie poziomu połączenia kolejowego,
 • zwiększenie poziomu infrastruktury.

Ilość dostarczanego zaopatrzenia znacznie spada z każdą prowincją, która oddziela docelową prowincję od hubu logistycznego.

Dostarczone zaopatrzenie

W przypadku portów całkowita ilość dostaw zależy od poziomu portów, przez które transportowane jest zaopatrzenie. Ważny jest poziom portu, z którego zaopatrzenie jest wysyłane, jak i poziom portu docelowego.

W przypadku węzłów zaopatrzenia ważne jest połączenie kolejowe pomiędzy punktami zaopatrzenia a głównym punktem zaopatrzenia w stolicy, zwanym węzłem stołecznym. Punkty połączone rzeką traktowane są tak, jakby były połączone linią kolejową pierwszego poziomu.

Uszkodzone węzły zaopatrzenia, koleje, porty lub niszczone konwoje ograniczają przepustowość dostaw.

Wykorzystanie mocy dostaw

Zaopatrzenie dostarczane do jednostek zależy w dużej mierze od ilości jednostek w zasięgu centrum logistycznego. Dostawy z punktu są dzielone na wszystkie jednostki w zasięgu, więc czasami, aby poprawić sytuację logistyczną na danym terenie, wystarczy zmniejszyć liczbę dywizji znajdujących się w regionie.

Zaopatrzenie z powietrza

Zaopatrzenie z powietrza jest dostarczane przez samoloty transportowe poprzez misję „Zaopatrzenie z powietrza”. Jednostki otrzymują dostawy niezależnie od tego, czy są bezpośrednio w zasięgu samolotu transportowego, wymagane jest jedynie, aby dany region był w zasięgu samolotów wykonujących misję, jednak wiąże się to z mniejszą wartością dostaw.

Zaopatrzenie z powietrza Hearts of Iron IV

Efektywność misji

Ilość dostarczanego zaopatrzenia zależna jest od efektywności misji „Zaopatrzenie z powietrza”, która zależy od:

 • wielkości regionu w stosunku do wielkości eskadry wykonującej misję,
 • pogody,
 • zaopatrzenia eskadry wykonującej misję.

Zaopatrzenie regionalne

Zaopatrzenie regionalne obejmuje dostawy generowane bezpośrednio w danym regionu na podstawie:

 • punktów zwycięstwa,
 • infrastruktury,
 • populacji,
 • stałej wartości zaopatrzenia w regionie.

Sporne regiony

Zaopatrzenie w regionach, które podzielone są pomiędzy walczące ze sobą państwa, jest dzielone proporcjonalnie na podstawie liczby prowincji, które zajmuje dane państwo.

Paliwo

Paliwo może być dostarczane jedynie poprzez punkty logistyczne połączone ze stolicą. W razie braku dostępu do stolicy dywizja nie otrzyma dostaw paliwa.

Skutki braku zaopatrzenia

Zaopatrzenie, które jest potrzebne dla danej dywizji, zależy od:

 • liczby i rodzaju batalionów w dywizji,
 • dowódcy armii i marszałka polowego,
 • pogody.

Brak zaopatrzenia wpływa na siłę bojową dywizji, która określana jest przez pomarańczowy pasek znajdujący się obok zielonego paska organizacji. Oprócz tego rzadsze dostawy spowalniają odbudowę dywizji.

Brak zaopatrzenia - Hearts of Iron 4

Kary za brak zaopatrzenia

Dywizje bez zaopatrzenia cierpią dodatkowe kary, które rosną wraz z brakami zaopatrzenia. Kary obejmują:

 • prędkość dywizji,
 • maksymalną organizację,
 • reorganizację,
 • obronę,
 • atak,
 • przełamanie,
 • wyczerpanie.

Zaopatrzenie skrzydeł powietrznych

W przypadku lotnictwa efektywność misji na zależy od zaopatrzenia bazy lotniczej. Przy zbyt małych dostawach skrzydła przestaną otrzymywać również paliwo.

Zaopatrzenie marynarki

Brak zaopatrzenia portów zmniejszy skuteczność wykrywania wrogich okrętów oraz spowolni naprawy. Tak jak w przypadku lotnictwa, przy braku zaopatrzenia okręty mogą przestać otrzymywać paliwo. Brak paliwa wpływa na skuteczność okrętów w walce.

Źródła:
https://hoi4.paradoxwikis.com/Logistics

Ocena:

2 odpowiedzi na “Zaopatrzenie w Hearts of Iron IV”

Witam, w mojej wersji gry nie ma misji zrzut z powietrza. Jakie rozszerzenie trzeba kupić aby odblokować taką misje. Artykuł bardzo przydatny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *