Hearts of Iron IV: No Step Back

Zaopatrzenie w HoI4

Zaopatrzenie w Hearts of Iron IV

Zaopatrzenie to wyposażenie i zasoby ludzkie, które są wymagane do funkcjonowania dywizji. Jeżeli ilość zaopatrzenia […]