Hearts of Iron IV

Lista państw Hearts of Iron IV

Mocarstwa w Hearts of Iron IV

Mocarstwo (major country, major power) to państwo o specjalnym statusie, które posiada kilka dodatkowych modyfikatorów […]